Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Hussite Theological Faculty   
Course: L0012 Social Work Theory
Schedule item:    
Person: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.   
Department: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)   
Actual from: 24.10.2019   
Actual until: 01.03.2020   
Notice created: 24.10.2019 13:51   
Last change: 24.10.2019 13:51 
termín odevzdání prvního úkolu do 15/11/2019 včetně 
   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html