Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: Ivanka Myslínová   
Department: Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA)   
Actual from: 14.10.2019   
Actual until: 30.01.2020   
Notice created: 14.10.2019 11:12   
Last change: 14.10.2019 11:12 
1. a 2. část státní zkoušky v lednu 2020 

Odevzdání diplomové práce do 19.12.2019  do 12:00 hodin

 

Státní zkouška  28.1.2020

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html