Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP0296 Business Law III
Schedule item:    
Person: Alena Vacková   
Department: Department of Business Law (22-KOBCHP)   
Actual from: 11.10.2019   
Actual until: 30.09.2020   
Notice created: 11.10.2019 14:20   
Last change: 11.10.2019 14:20 
Zkouškové otázky ke SZZK z Obchodního práva 

 

 

     Katedra Obchodního práva oznamuje, že od zimního semestru akademického roku 2019/2020 platí nové otázky ke Státním závěrečných zkouškám

K dispozici jsou pod "Předměty", dále "Předstátnickou výukou" a v jejím rámci pod "Soubory"

Otázky platí pro státní zkoušky v rámci nové i staré akreditace

Kódy předmětů HS0010 a HS0013 (HPrávo2)

V rámci kódu HS0010 budou losovány 2 otázky (skupina A a B), v rámci kódu HS0013 jedna otázka ze 40

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html