Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP0030 Diploma seminar I - Private International Law and International Trade Law
Schedule item:    
Person: Alena Vacková   
Department: Department of Business Law (22-KOBCHP)   
Actual from: 09.10.2019   
Actual until: 31.12.2019   
Notice created: 09.10.2019 09:55   
Last change: 09.10.2019 09:55 
Diplomový seminář z MPS a PMO v zimním semestru akad. roku 2019/2020 

 

Diplomový seminář z Mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu

v zimním semestru akademického roku 2019/2020

 


Pro studenty přihlášené v IS na seminář platí tyto termíny:

 

1. listopadu 2019 (pátek) od 9 do 10 hodin v č. dv. 21

6. prosince 2019 (pátek) od 9 do 10 hodin v č. dv. 21

 


Pro získání kreditů postačuje absolvování jednoho semináře

 

(stejné termíny platí i pro Diplomový seminář z Obchodního práva)

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html