Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: Monika Cascino   
Department: Department of Civil Law (22-KOP)   
Actual from: 30.09.2019   
Actual until: 25.06.2020   
Notice created: 30.09.2019 13:36   
Last change: 03.02.2020 09:32 
Odevzdávání diplomových prací na KOP v akad. roce 2019/20 

 

Termíny pro odevzdávání diplomových prací v akad. roce 2019/20 jsou:

 

18.11.2019    pro obhajobu v lednu 2020

23.3.2020      pro obhajobu v květnu 2020

24.6.2020      pro obhajobu v září 2020

 


Práce se odevzdávají v úředních hodinách na sekretariátu katedry.

Žádosti o pozdější možné odevzdání práce nebudou akceptovány.

 

 

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html