Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Humanities   
Course:   
Schedule item:    
Person: PhDr. Pavel Farkas, DiS.   
Department: Department of Electronic Culture and Semiotics (24-KEKS)   
Actual from: 25.09.2019   
Actual until: 28.02.2020   
Notice created: 25.09.2019 22:50   
Last change: 25.09.2019 22:51 
Změna semestru výuky 

Tento předmět nebude z administrativních důvodů v zimním semestru 2019/2020 vyučován.

Předběžně se přesouvá do semestru letního, se začátkem výuky v únoru 2020. 

Pro více informací kontaktujte vyučujícího.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html