Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Humanities   
Course:   
Schedule item:    
Person: doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.   
Department: Liberal Arts and Humanities - Creative Module (24-CR)   
Actual from: 30.06.2019   
Actual until: 30.06.2020   
Notice created: 30.06.2019 16:56   
Last change: 29.04.2020 01:56 
Termíny blokových kurzů v letním semestru 2019/2020 - Vančát 

Kurzy zrušeny kvůli vyhlášení výjimečného stavu - sledujte ostatní lístky na nástěnce

Blokové kurzy se konají v základní škole v Husinci u Prachatic - viz sylabus předmětu.

Bllokový kurz intermediální tvorba  I a II - začátek v pondělí 11. května ve 20 hodin - konec ve čtvrtek 14. května ve 12 hodin.

Bllokový kurz Relační malba I a II - začátek ve čtvrtek 14. května ve 20 hod. - konec v sobotu 16. května v 16 hodin.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html