Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP0285 Civil Procedure III
Schedule item: 18bHP0285p1   
Person: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D.   
Department: Department of Civil Law (22-KOP)   
Actual from: 27.06.2019   
Actual until: 30.09.2019   
Notice created: 27.06.2019 16:23   
Last change: 27.06.2019 16:37 
Přihlašování na opravné termíny 

Vážení studenti,

vzhledem k tomu, že informační systém nedovoluje zápis na reprobační termíny studentům neklasifikovaným, a to v důsledku propadlého termínu, katedra občanského práva přistoupila k následujícímu řešení.

U opravných termínů bylo zrušeno omezení pouze pro reprobační termíny. To znamená, že zápis bude umožněn jak studentům s neúspěšným prvním pokusem (hodnocení "nedostatečně"), tak studentům neklasifikovaným, a to v důsledku propadlého termínu. V případě, že by se na opravné termíny přihlásili studenti s prvním pokusem, budou katedrou odhlášeni.

JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D.

tajemnice katedry

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html