Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: Blanka Smutná   
Department: Department of Public International Law (22-KMP)   
Actual from: 27.06.2019   
Actual until: 30.09.2019   
Notice created: 27.06.2019 15:03   
Last change: 27.06.2019 15:03 
Pomocná vědecká síla KMP - konkurz 

Katedra mezinárodního práva vypisuje konkurz na místa pomocných vědeckých sil.

   

Attachments  
inzerát 2019.doc, 28,5 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html