Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: Blanka Smutná   
Department: Department of Public International Law (22-KMP)   
Actual from: 25.06.2019   
Actual until: 30.09.2019   
Notice created: 25.06.2019 12:48   
Last change: 25.06.2019 12:49 
Obhajoby DP - KMP září 2019 

Obhajoby diplomových prací – září 2019 – KMP

Obhajoby diplomových prací (včetně 2. části SZZK) odevzdaných v červnovém termínu budou probíhat 18.9.2019

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html