Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: Martina Bárová   
Department: Department of Criminal Law (22-KTP)   
Actual from: 21.06.2019   
Actual until: 30.09.2019   
Notice created: 21.06.2019 12:38   
Last change: 21.06.2019 12:38 
Výsledky KLP z 7.6.2019, konzultační hodiny k nahlížení, zadání a řešení - Zlí rádcové 

Výsledky KLP z 7.6.2019 byly dnes vloženy do ISu.

Konzultační hodiny k nahlížení:

doc. Gřivna - 25.6. a 3.9. od 14 do 16 hodin

dr. Tejnská - 28.6.2019 a 6.9. od 16 do 17 hodin

dr. Mulák - 24.6. a 25.6. od 16 do 17 hodin

   

Attachments  
Zadání KLP - Zlí rádcové.pdf, 145,2 KB 
Řešení KLP - Zlí rádcové.pdf, 180,2 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html