Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Humanities   
Course:   
Schedule item:    
Person: Bc. Véronique Lowther-Harris   
Department: International Office (24-RZS)   
Actual from: 20.06.2019   
Actual until: 21.07.2019   
Notice created: 20.06.2019 15:01   
Last change: 20.06.2019 15:01 
Výzva CENTRAL Kolleg 

Výzva strategického uskupení CENTRAL nabízí možnost vědeckého výzkumu studentským skupinám vedeným mladými vědci. Výzva je otevřena všem vědeckým disciplínám, detaily najdete v tomto dokumentu, přihláška je k dispozici zde.

 

Jedná se o půlroční výzkum (srpen - prosinec 2019) započatý a ukončený třídenním workshopem v Berlíně a na jedné z ostatních členských univerzit. Vedoucím týmu je junior researcher (doktorand či post-doktorand s max 2 roky od absolutoria), členy jsou 2 studenti. Minimální je účast 3 univerzit, mezi nimiž musí být vždy zastoupena Humboldtova Univerzita. Z projektu je možné uhradit cestovné a pobytové náklady na 2 workshopy (1x v Berlíně a 1x na jedné za partnerských univerzit dle vlastní volby - tj. Budapešť, Varšava, Praha, Vídeň). 

 

Uzávěrka: 21. 7. 2019 - vyplněnou přihlášku prosím posílejte Aleksandře Laski (aleksandra.laski@hu-berlin.de), v kopii uveďte zahranicni@fhs.cuni.cz.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html