Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP0291 Business Law I
Schedule item:    
Person: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.   
Department: Department of Business Law (22-KOBCHP)   
Actual from: 18.06.2019   
Actual until: 15.10.2019   
Notice created: 18.06.2019 15:08   
Last change: 18.06.2019 15:08 
Zápočtový test - Obchodní právo I. (dodatečný termín v září) 

 

Zápočtový test bude možné složit za standardních podmínek i v období od 9. září (12.00) do 23. září (12.00).

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html