Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Humanities   
Course:   
Schedule item:    
Person: Bc. Véronique Lowther-Harris   
Department: International Office (24-RZS)   
Actual from: 30.05.2019   
Actual until: 31.07.2019   
Notice created: 30.05.2019 15:01   
Last change: 30.05.2019 15:01 
Fakultní soutěž na podporu pobytů v zahraničí 

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje 3. kolo soutěže o finanční podporu pro studenty, kteří na rok 2019 plánují studijní/výzkumný pobyt v zahraničí, jenž nebude plně pokryt z jiných stipendií/grantů/fondů.

 

Podrobnější informace k soutěži a seznam požadovaných dokumentů naleznete zde.

 

Uzávěrka přihlášek je 31. 7. 2019, 12:00.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html