Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics   
Course: NOFY018 Physics II
Schedule item: 18bNOFY018x08   
Person: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.   
Department: Department of Low Temperature Physics (32-KFNT)   
Actual from: 28.05.2019   
Actual until: 30.09.2019   
Notice created: 28.05.2019 13:24   
Last change: 28.05.2019 13:24 
Ještě jeden náhradní termín 

Vypisuji ještě jeden náhradní termín pro test č. 2 na pondělí 10.6.2019 ve 14 hodin, posluchárna V169 Troja.

Štěpánková

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html