Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Hussite Theological Faculty   
Course: LPSY91 Social Research II.
Schedule item:    
Person: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.   
Department: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)   
Actual from: 28.05.2019   
Actual until: 10.10.2019   
Notice created: 28.05.2019 09:45   
Last change: 28.05.2019 09:45 
hodnoccení u3 

dobrý den, v příloze hodnocení úkolu 3

omlouvám se, ale s oheldem na to, že se mi posunuly ostatní práce nejsou ještě testy opraveny

   

Attachments  
MM_II_u3_hodnoceni.pdf, 518,4 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html