Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport   
Course: PSPH291 Sport Games I
Schedule item:    
Person: Mgr. Petra Pravečková, Ph.D.   
Department: Sportovní hry (51-600300)   
Actual from: 27.05.2019   
Actual until: 30.09.2019   
Notice created: 27.05.2019 18:17   
Last change: 27.05.2019 18:17 
Sportovní hry I - oprava praktických zápočtů ze softballu 

Jeden opravný termín z praktických zápočtových požadavků je:

  • 28.6. v 9:00 (sraz na softballovém hřišti)

Není se třeba předem nikam zapisovat.

Poslední 1 termín bude vypsán až na měsíc září.

Petra Pravečková a Jan Carboch

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html