Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Hussite Theological Faculty   
Course: LPSY91 Social Research II.
Schedule item:    
Person: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.   
Department: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)   
Actual from: 27.05.2019   
Actual until: 01.09.2019   
Notice created: 27.05.2019 16:29   
Last change: 27.05.2019 16:29 
správné odpovědi u CI 

95CI(0.4175,0.5041)

99CI(0.4039,0.5177)

to znamená, že odhadované procentní zastoupení pracovníků OSPOD, kteří jsou ochotni pracovat v souladu s přáním klienta a tedy i někdy proti zákonným normám (neposdtupují jen podle defensivní praxe) je pro 95%CI mezi 41,75 až 50,41%, pro 99CI mezi 40,39 až 51,77%.

Pozn. hodnoty jsou plus mínus podle toho, jak moc jste zaokrouhlovali.

obecně: někde se v odpovědích obejvuje, že jsou ochotni pracovat podle reflexivní praxe - je potřeba to držet u toho, co je v zadání, tedy, že nepostupují dle defensivní praxe (body se za to neodečítali)

někdy je podobnost vašich odpovědí (odpovědí některých z vás, zvláště, jsou-li špatně) více než jen náhodná - zvláště u interpretace dat (to, že vám vyjde stejnej CI je v podstatě OK a dobře).

 

body budou zveřejněny v průběhu večera

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html