Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics   
Course: NOFY018 Physics II
Schedule item: 18bNOFY018x08   
Person: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.   
Department: Department of Low Temperature Physics (32-KFNT)   
Actual from: 27.05.2019   
Actual until: 30.09.2019   
Notice created: 27.05.2019 14:01   
Last change: 27.05.2019 14:01 
Nahradni test c. 2 

Vážení studenti,

 

náhradní termín pro test č. 2 je v pondělí 3.6. ve 14 hod., místnost V169 (Troja, budova V). V tomto termínu jsou též k nahlédnutí opravené testy z minulého týdne.

 

S pozdravem

Helena Štěpánková

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html