Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Education   
Course:   
Schedule item:    
Person: PaedDr. Eva Marádová, CSc.   
Department: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)   
Actual from: 26.05.2019   
Actual until: 30.06.2019   
Notice created: 26.05.2019 16:24   
Last change: 30.05.2019 16:07 
Konzultační hodiny 

Konzultační hodiny ve zkouškovém období se budou konat v těchto termínech:

27.5. v 17 hodin

30.5. v 16 hodin

31.5. ve 12 hodin

3.6. v 17.30 hodin

13.6. v 10 hodin

17.6. v 10 hodin

Prosím studenty, kteří budou chtít dokončit diplomové a bakalářské práce k obhajobě v podzimním termínu, aby konzultace naplánovali včas. Děkuji.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html