Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: Martina Bárová   
Department: Department of Criminal Law (22-KTP)   
Actual from: 24.05.2019   
Actual until: 30.09.2019   
Notice created: 24.05.2019 12:51   
Last change: 27.05.2019 09:15 
Výsledky KLP z 10.5.2019, konzultační hodiny k nahlížení, zadání a řešení-Konečné řeš 

Výsledky klauzurních prací byly dnes vloženy do ISu.

Konzultační hodiny k nahlížení:

 

dr. Říha -  27.5. od 14.30 do 15.30 hodin a 7.6. od 11 do 12 hodin

dr. Bohuslav - 28.5. a 3.6. od 14 do 16 hodin

dr. Heranová - 30.5. od 10:30 do 12 hodin a 4.6. od 13:30 do 15 hodin

dr. Šelleng - 28.5. a 4.6. od 12 do 13 hodin

dr. Vanduchová - 27.5. a 4.6. od 10 do 11 hodin

   

Attachments  
Konečné řešení od Koumáka - zadání.doc, 38,5 KB 
Konečné řešení od Koumáka - řešení.doc, 53,5 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html