Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport   
Course: PSPH291 Sport Games I
Schedule item:    
Person: Mgr. Petra Pravečková, Ph.D.   
Department: Sportovní hry (51-600300)   
Actual from: 23.05.2019   
Actual until: 30.09.2019   
Notice created: 23.05.2019 17:36   
Last change: 23.05.2019 17:48 
Sportovní hry I - test z pravidel softballu 

V přílohách najdete ofocené archy své hodiny s docházkou a se splněnými/nesplněnými zápočtovými požadavky:

• Pro splnění testu z pravidel, musíte mít méně než 6 chyb!

V seznamech níže nejsou následující studenti (jsou ze skupin pana Carbocha)

  • Michal Plaček - 4 chyby
  • Tomáš Rubek - 7 chyb
  • Karolína Sikorová - 3 chyby

Opravné termíny jak pro praktické zápočty, tak i ústní přezkoušení pravidel vyvěsíme s kolegou Carbochem opět na nástěnku do SISU (nejpozději do konce příštího týdne)

Petra Pravečková

   

Attachments  
skupina čtvrtek 9_15.jpg, 5,2 MB 
skupina čtvrtek 11_00.jpg, 4,7 MB 
skupina čtvrtek 13_00.jpg, 4,9 MB 
skupina čtvrtek 14_45.jpg, 4,3 MB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html