Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Catholic Theological Faculty   
Course: KDKU010 Propedeutic Seminar of Art History 2
Schedule item:    
Person: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.   
Department: Institute of Christian Art History (26-UDKU)   
Actual from: 22.05.2019   
Actual until: 30.06.2019   
Notice created: 22.05.2019 11:23   
Last change: 22.05.2019 11:23 
Odevzdávání proseminárních prací 

Proseminární práce prosím odevzdávejte pouze vytištěné, a to vložením do barevných pořadačů vedle kabinetu Dr. Nespěšné. O odevzdání práce prosím informujte emailem na: hamsikova@ktf.cuni.cz. Práce by měla mít rozsah min. 10 normostran čistého textu (1 NS=1800 úhozů) a měla by mít všechny náležitosti písemné práce, tj. poznámky pod čarou, seznam literatury, seznam vyobrazení, obrazovou přílohu. Termín odevzdání práce je do konce června.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html