Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: Věra Šoulová   
Department: Department of European Law (22-KEP)   
Actual from: 22.05.2019   
Actual until: 30.09.2019   
Notice created: 22.05.2019 08:52   
Last change: 22.05.2019 08:52 
Žádost o omluvu ze zkoušky 

ŽÁDOST O OMLUVU ZE ZKOUŠKY

žádost o omluvu lze přijímat prostřednictvím formuláře “ omluvy ze zkoušky”

Student se omlouvá v případě uplynutí termínu pro odhlášení se ze zkoušky prostřednictvím SIS.

Omluva telefonickou formou není možná, lze však odeslat e-mail zprávu společně s přílohou elektronicky vyplněného formuláře,

který bude následně doplněn vlastnoručním podpisem žadatele.

Omluva se v případě postupových zkoušek podává na příslušnou katedru.

Žádost vyřizuje zkoušející.

( žádost o omluvu ze zkoušky naleznete na www stránkách PF - studijní oddělení - dokumenty )

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html