Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.   
Department: Department of Legal History (22-KPD)   
Actual from: 20.05.2019   
Actual until: 30.06.2019   
Notice created: 20.05.2019 18:22   
Last change: 20.05.2019 18:22 
Nahlížení do testů z římského práva 

Milé kollegyně, milí kollegové,

co se týče nahlížení do opravených testů z římského práva, a to jak pro řádné studium, tak pro kurs CŽV, platí letos následující:

 

Římské právo

Testy a nahlížení

Nahlížení do opravených testů písemné části zkoušky předmětu Římské právo a základy novodobého práva soukromého II bude v letním semestru akademického roku 2018/2019 možné v níže uvedených konzultačních hodinách v místnosti č. 204:

22. 5. 2019 14:00–15:00
23. 5. 2019 12:00–13:00
29. 5. 2019 11:00–13:00
30. 5. 2019 12:00–13:00
30. 5. 2019 16:00–17:00
4. 6. 2019 14:00–15:00
5. 6. 2019 12:00–13:00
6. 6. 2019 12:00–13:00
12. 6. 2019 14:00–15:00
13. 6. 2019 12:00–13:00
19. 6. 2019 12:00–13:00
19. 6. 2019 14:00–15:00

Platí pro řádné studium i CŽV.

Nahlížení je možné bez předchozího přihlášení.

Zajišťují JUDr. Bc. Jan Ullmann, Mgr. Marek Novák a Mgr. Martin Šlosar.

Zdraví všechny a spíše než nahlížení přeje všem úspěch u testu samotného

Jan Šejdl

 

 

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html