Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: Blanka Smutná   
Department: Department of Public International Law (22-KMP)   
Actual from: 17.05.2019   
Actual until: 30.06.2019   
Notice created: 17.05.2019 14:15   
Last change: 17.05.2019 14:15 
Pomocné vědecké síly pro KMP - konkurz 

Katedra mezinárodníhho práva vypisuje výběrové řízení na místa pomocných vědeckých sil pro ak. rook 2019/2020.

   

Attachments  
inzerát květen 2019.doc, 27,5 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html