Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP1111 Legal professions in the judiciary
Schedule item:    
Person: doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.   
Department: Department of Civil Law (22-KOP)   
Actual from: 16.05.2019   
Actual until: 20.06.2019   
Notice created: 16.05.2019 14:32   
Last change: 16.05.2019 14:32 
Nahlížení do testu 

Vážení kolegové,

termín nahlížení do testu bude vypsán. Sledujte, prosím, IS.

Děkuji 

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html