Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: Věra Šoulová   
Department: Department of European Law (22-KEP)   
Actual from: 16.05.2019   
Actual until: 12.07.2019   
Notice created: 16.05.2019 09:35   
Last change: 17.06.2019 15:17 
Obhajoby diplomových prací a oborová zkouška 

Obhajoby diplomových prací a oborová zkouška

na katedře evropského práva

 

27.6.2019 od 12:00 hod.  v místnosti č. 33

 

Škapová Lucie

Práce na téma: Relokace jako nástroj řešení migrační krize EU

 

13.6.2019 od 10:00 hod.  v místnosti č. 33

 

Kubica Jan

Práce na téma: Vybrané problémy technologické realizace evropské ochrany osobních údajů

                       

  Diplomové práce jsou k nahlédnutí v sekretariátu katedry v úředních hodinách 5 pracovních dní před a 10 pracovních dní po konání obhajoby.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html