Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Humanities   
Course:   
Schedule item:    
Person: Bc. Véronique Lowther-Harris   
Department: International Office (24-RZS)   
Actual from: 15.05.2019   
Actual until: 01.09.2019   
Notice created: 15.05.2019 16:02   
Last change: 15.05.2019 16:02 
Fulbrightovo stipendium na pobyty v USA v ak. roce 2020/21 

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA. Stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM.

 

Hlásit se lze na:

 

  • Výzkumný pobyt (visiting research student) pro práci na samostatném vlastním výzkumném projektu, např. dizertační práci,

  • Absolvování celého studia (degree student) vedoucí k zisku titulu na americké univerzitě, stipendium pokrývá pouze první rok studia,

  • Studijní pobyt (non-degree student) nevedoucí k zisku titulu.

 

 

Stipendium je určeno studentům, kteří ukončí bakalářské studium a v USA by chtěli absolvovat magisterské či doktorské studium, nejobvyklejší je však roční výzkumný pobyt.

 

Více informací naleznete na webových stránkách a zde.

 

Uzávěrka přihlášek: 1. 9. 2019 (a nově také 1. 2. 2020)

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html