Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP0805 Administrative Law IV
Schedule item:    
Person: Eva Preclíková   
Department: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)   
Actual from: 09.05.2019   
Actual until: 30.06.2019   
Notice created: 09.05.2019 13:18   
Last change: 09.05.2019 13:18 
KLP č. 1 - ze dne 26.4.2019 

Nahlížení do klausurních prací probíhá na sekretariátě katedry v úředních hodinách. Následné konzultace pouze s vyučujícím, který práci opravoval.  Vzhledem tomu, že probíhají státní zkoušky a je zkouškové období je nutné si konzultaci domluvit mailem.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html