Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: Bc. Kristina Bertošová   
Department: Department of Physical Education (22-KTV)   
Actual from: 07.05.2019   
Actual until: 20.06.2019   
Notice created: 07.05.2019 13:14   
Last change: 07.05.2019 13:14 
AMČR 2019 ve vzpírání 

Propozice v příloze

   

Attachments  
01_Akademické MČR ve vzpírání 2019 propozice.docx, 283 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html