Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: Ivanka Myslínová   
Department: Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA)   
Actual from: 07.05.2019   
Actual until: 30.09.2019   
Notice created: 07.05.2019 12:05   
Last change: 07.05.2019 12:13 
1. a 2. část státní zkoušky - září 2019 

Termín odevzdání diplomové práce  -  5.9.2019  do 12:00 hodin

Zkouška   -   24.9.2019

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html