Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Hussite Theological Faculty   
Course: LPSY91 Social Research II.
Schedule item:    
Person: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.   
Department: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)   
Actual from: 06.05.2019   
Actual until: 04.03.2020   
Notice created: 06.05.2019 05:50   
Last change: 06.05.2019 05:50 
zadání úkolů CI a NHST 

úkol pro CI: https://forms.gle/GEKJWDduNnrG17Du8

úkol pro NHST: https://forms.gle/R1rUVNZBNiuBTv7c6

 

úkoly odevzdávejte, prosím, do 24. května (včetně)

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html