Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Hussite Theological Faculty   
Course: LPSY91 Social Research II.
Schedule item:    
Person: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.   
Department: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)   
Actual from: 28.04.2019   
Actual until: 04.03.2020   
Notice created: 28.04.2019 21:57   
Last change: 28.04.2019 21:57 
studijní materiál k testu 
   

Attachments  
Výzkum pro sociální práci_v32.pdf, 4,1 MB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html