Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: Mgr. Eva Slavíčková   
Department: Department of Environmental Law (22-KPZP)   
Actual from: 15.04.2019   
Actual until: 01.09.2019   
Notice created: 15.04.2019 14:34   
Last change: 15.04.2019 14:38 
Přihlašování na předtermíny testu z předmětu Právo životního prostředí I 

Přihlašování na předtermíny testu z předmětu Právo životního prostředí I bude probíhat v rámci seminářů - formou zápisu na seznam na papíru, který budou v příštích třech týdnech - počínaje 15.4.2019 - nosit vyučující do svých seminárních skupin. Dle těchto seznamů pak budou studenti průběžně zapisováni na předtermíny do informačního systému. Podmínkou zápisu na předtermín je splněná 70%ní docházka na semináře.

Prosíme studenty, kteří chtějí test psát v předtermínech, aby se nezapisovali na řádné termíny !!!!!!!

 

Děkujeme!

 

Katedra práva životního prostředí PF UK

 

 

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html