Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP0591 Theory of National Economy I
Schedule item:    
Person: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.   
Department: Department of National Economy (22-KNH)   
Actual from: 15.04.2019   
Actual until: 25.06.2019   
Notice created: 15.04.2019 14:11   
Last change: 15.04.2019 14:11 
upozornění - přihlašování na termíny zápočtu TNH I - jazykové verze 

Vážení studenti,
upozorňuji na nový detail ohledně přihlašování na termíny zápočtu. Jelikož semináře probíhají ve dvou jazykových verzích, budou i testy v české a anglické verzi.
- V daném termínu se ve stejné místnosti píše stejný test, anglická verze je jen překladem české.
- Anglické testy jsou určeny pro studenty, kteří měli semináře v angličtině; tito studenti ovšem mohou dělat test v češtině.

Důležité: Při přihlašování si dejte pozor, abyste se přihlásili na tu jazykovou verzi, kterou chcete dělat.
- Pro konkrétní hodinu a místnost jsou obvykle vypsány dva samostatné termíny, jeden "český" a druhý "anglický"
- Termín pro anglickou verzi poznáte tak, že
---- má mnohem nižší kapacitu než "český"
---- Když kliknete na ikonku "Detail" u daného termínu, v kolonce informace je poznámka "pro studenty seminářů v anglickém jazyce"

Děkuji za pozornost,
Libor Dušek

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html