Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP0296 Business Law III
Schedule item:    
Person: JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.   
Department: Department of Business Law (22-KOBCHP)   
Actual from: 11.04.2019   
Actual until: 30.09.2019   
Notice created: 11.04.2019 22:08   
Last change: 11.04.2019 22:08 
Termíny postupových zkoušek 
Vážené studentky, vážení studenti,
 
Katedra obchodního práva upozorňuje studenty, že v letním zkouškovém období budou vypsány termíny postupových zkoušek z Obchodního práva III především v měsících květnu a červnu. V měsíci září budou s ohledem na očekáváné rozsáhlejší konání státních závěrečných zkoušek vypsány pouze reprobační termíny, a to ve dnech 2. 9., 4. 9., 5. 9. a 6. 9. 2019. Na reprobační termíny se bude možné přihlásit až od 28. 6. 2019.
 
Na základě výše uvedeného proto Katedra obchodního práva studentům doporučuje využít možnosti konat postupové zkoušky již v květnových termínech.  
 
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
tajemnice Katedry obchodního práva  
   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html