Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Hussite Theological Faculty   
Course: LPSY91 Social Research II.
Schedule item:    
Person: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.   
Department: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)   
Actual from: 07.04.2019   
Actual until: 04.03.2020   
Notice created: 07.04.2019 15:42   
Last change: 07.04.2019 15:42 
úkol 2 zadání a termín odevzdání 

v příloze je soubor excel, v němž sou data mapující míru ochoty komunikovat o suicidálních ideacích u adolescentů s jednotlivými uvedenými postavami. Každá položka byla zjišťována pomocí vizuální analogové škály (VAS) s hodnotami 0 (=naprostá nechuť komunikovat o suicidálních ideacích) po 100 (naprostá ochota a chuť se se suicidálními ideacemi svěřit). Tedy, čím je menší číslo, tím menší je ochota mluvit o suicidálních ideacích.

ZADÁNÍ:

1. NAJDĚTE SLOUPEC "suic_kom_matka"  (jedná se o míru ochoty o suicidálních ideacích komunikovat s matkou)

2. SPOČÍTEJTE UVEDENÉ DESKRIPTIVNÍ STATISTIKY NA V EXCELOVSKÉM LISTU (N, průměr, modus, medián, q25, q75 a směrodatnou odchylku)

3) NAPIŠTE HODNOTY DO ODEVZDÁRNY - LINK VIZ NÍŽE

 

link: https://forms.gle/qRXqHY9NP4RqeNaJ9

 

ÚKOL ODEVZDEJTE, PROSÍM, DO 23. DUBNA 2019

   

Attachments  
ZADANI_DESKRIPTIV_STAT_2019NEXT.xlsx, 12,2 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html