Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP0026 Competition Law
Schedule item:    
Person: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.   
Department: Department of Business Law (22-KOBCHP)   
Actual from: 19.03.2019   
Actual until: 01.10.2019   
Notice created: 19.03.2019 18:14   
Last change: 19.03.2019 18:14 
Soutěžní právo - zkouškové termíny 

Informace o zkouškových termínech:


(předtermín pondělí 13. 5.) od 17.00 (kapacita 15 osob)
středa 5. 6. od 15.00 (kapacita 25 osob)
pondělí 9. 9. od 10.00 (kapacita 25 osob)

Na předtermín se nepřihlašuje přes IS, ale emailem adresovaným mně (patek@prf.cuni.cz nebo daniel.patek@seznam.cz). Přihlásit se může kdokoliv (do konce dubna) - rozhoduje časová priorita přihlášky. Je možné do konce dubna též žádost o předtermín stáhnout. Sice je u předtermínu nutně omezená kapacita na 15 osob - v předchozích letech však nikdy nebyla zaplněna. Takže pokud se budete uvážlivě hlásit (resp. včasně odhlašovat), dostane se na každého zájemce o květnový termín.


Pozor - osoba, která žádá o předtermín, nesmí být zapsána na řádném termínu, jinak ji nelze zapsat (a právo účasti na předtermínu zanikne). Zápis zájemců na předtermín v rámci ISu proběhne počátkem května. 

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html