Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: Eva Kučerová   
Department: Department of Foreign Languages (22-KJ)   
Actual from: 18.03.2019   
Actual until: 18.09.2019   
Notice created: 18.03.2019 10:26   
Last change: 18.03.2019 10:26 
Certifikáty a ústní část jazykové zkoušky . 

V tomto akademickém roce již není přihlíženo k dřívějšímu dosažení jazykového certifikátu.

Ústní zkouška je povinná pro všechny!

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html