Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Hussite Theological Faculty   
Course: LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament
Schedule item:    
Person: Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.   
Department: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)   
Actual from: 16.03.2019   
Actual until: 31.12.2019   
Notice created: 16.03.2019 21:49   
Last change: 16.03.2019 21:50 
Proseminář NZ I. ročník-denní studium-všechny skupiny-změna termínu+požadavek četby+liter 

Vážené paní kolegyně, vážení pni kolegové,

jak jsem oznamovala na semináři, hodina 21. 3. 2019 se z důvodu mé nepřítomnosti nekoná. Náhradní hodina bude, jak jsme se rovněž domluvili, 3. 4. 2019 od 16.30 do 18.00. (Mezitím bude ještě hodina tradičně ve čtvrtek 28.3. ) Pokud se nemůžete z prokazatelných důvodů (povinná výuka jiného předmětu, apod.) náhradní hodiny zúčastnit , budete ji mít omluvenu. 

Připomínám zadané čtení na 14 dní - do 28.3.: 1. výroky Já jsem.... u J (v kontextu); 2. všechna Ježíšova podobenství (v Mk, Mt, L) včetně znalosti singulárních, 3. dočíst Kázání na hoře (Mt 5-7) a také Mt 18. 

Doporučená literatura: Mánek Jindřich. Ježíšova podobenství, Praha 1972 (Na prvních stranách je charakteristika podobenství, dále jsou zde podobenství seřazena podle výskytu v evangeliích, z čehož vyplývá i která jsou singulární) 

                                 Mánek Jindřich, Dům na skále, Praha 1967 (Kázání na hoře)

Z novější literatury: Mrázek, J.: Podobenství v kontextu Matoušova evangelia, Mlýn, Jihlava 2003;

Mrázek, J.: Lukášovská podobenství, Mlýn, Jihlava 2007;

Josef Imbach: A učil je v podobenstvích. Ježíšovy obrazné příběhy o životě z víry, Vyšehrad, Praha 2016

Mrázek J.. Kázání na hoře, Mlýn 2017

Další doporučené zdroje: www.biblenet.cz; 

http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=224

 

S přáním požehnané nadcházející 2. postní neděle

Hana Tonzarová 

 

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html