Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: Bc. Kristina Bertošová   
Department: Department of Physical Education (22-KTV)   
Actual from: 12.03.2019   
Actual until: 13.09.2019   
Notice created: 12.03.2019 13:40   
Last change: 12.03.2019 13:40 
AMČR v cyklistice - Velká cena Temelína 

propozice v příloze

   

Attachments  
TZ - představení závodu.pdf, 1,2 MB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html