Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport   
Course: PATL103 Theory and Basic of Athletic Didactics
Schedule item:    
Person: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.   
Department: Atletika (51-600100)   
Actual from: 08.03.2019   
Actual until: 30.09.2019   
Notice created: 08.03.2019 10:41   
Last change: 08.03.2019 10:41 
Přednášky TZD 

Další témata přednášky k problematice probírané v TZD atletiky jsou průběžně vyvěšovány na nástence předmtu PATL091 pro prezenční studium

   

Attachments  
PATL103_TZD_2018.ppt, 21,1 MB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html