Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP0015 Diploma seminar I - Public International Law
Schedule item:    
Person: Blanka Smutná   
Department: Department of Public International Law (22-KMP)   
Actual from: 04.03.2019   
Actual until: 30.06.2019   
Notice created: 04.03.2019 12:28   
Last change: 04.03.2019 12:28 
Diplomový seminář - KMP 

Diplomový seminář I z tématického okruhu mezinárodní právo veřejné - katedra mezinárodního práva se bude konat dne 1.4.2019 od 16:00 hodin v místnosti č. 243.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html