Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Hussite Theological Faculty   
Course: LPSY91 Social Research II.
Schedule item:    
Person: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.   
Department: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)   
Actual from: 25.02.2019   
Actual until: 19.10.2019   
Notice created: 25.02.2019 16:43   
Last change: 25.02.2019 16:43 
společná práce 
   

Attachments  
kateg_v1.docx, 13,7 KB 
kody.xlsx, 16,4 KB 
GTM_podklad_analýza_cv_kod.docx, 17,4 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html