Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Hussite Theological Faculty   
Course: LPSY91 Social Research II.
Schedule item:    
Person: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.   
Department: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)   
Actual from: 24.02.2019   
Actual until: 26.10.2019   
Notice created: 24.02.2019 10:43   
Last change: 24.02.2019 10:43 
prezentace 2 + cvičení 
   

Attachments  
02_gtm_cvičení.pdf, 502,7 KB 
GTM_podklad_analýza_cv.docx, 13,4 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html