Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Hussite Theological Faculty   
Course: LPSY75 Gender in a Social Work
Schedule item:    
Person: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.   
Department: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)   
Actual from: 18.02.2019   
Actual until: 19.10.2019   
Notice created: 18.02.2019 17:28   
Last change: 18.02.2019 17:28 
příklad zápočtové práce 
   

Attachments  
Aplikace genderové teorie do SPR - priklad.pdf, 152,6 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html