Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Hussite Theological Faculty   
Course:   
Schedule item:    
Person: Mgr. Lucie Kopecká   
Department: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)   
Actual from: 26.01.2019   
Actual until: 30.09.2019   
Notice created: 26.01.2019 22:05   
Last change: 26.01.2019 22:05 
VÝSLEDKY ZÁPOČTOVÝCH TESTŮ A ZKOUŠEK Z LATINY: 25. 1. 2019 

25. 1. 2019:

Hurych, Petr L I ANO (test je pěkný a – k mé radosti! – zcela v pohodě na uznání, jen pozor: v příštím semestru už to kvůli rozlišení různých latinských záležitostí bez latinských gramatických termínů nepůjde); :-)

Klukan, Matyáš L I možnost opravy testu (hlavní problémy: substantiva a adjektiva 3. deklinace – lekce V; sloveso „sum, esse“ a jeho odvozeniny – lekce IV; ind. impf. – lekce VI;  přivlastňovací zájmena a jejich skloňování – lekce III; chyby a nepřesnosti v úkolu 8 (překlad));

Kumbálek, Petr 2. část L III (překlad) možnost opravy testu (hlavní problémy: prospěje studium lekce XIII – nepravidelná slovesa, lekce XV – infinitivní vazby a lekce XVIII – souslednost časů, nepřímé otázky, vedlejší věty zabraňovací a obavné);

Pišl, Vitalij 1. část L III (slovesa) ANO; 2. část L III (překlad) možnost opravy testu (hlavní problémy: látka lekce XVIII – souslednost časů, nepřímé otázky, vedlejší věty s „quin“ po výrazech záporné pochybnosti; neuškodí ani náhled do lekce XV – infinitivní vazby);

Remencová, Terezie L I možnost opravy testu (hlavní problémy: ind. fut. I sloves 3. a 4. konjugace – lekce VI; tvary slovesa „possum, posse“ – lekce IV; v úkolu 8 (překlad) nutno doplnit určení vyznačených tvarů slov a doladit překlad některých vět);

Staňová, Petra L I NE (hlavní problémy: nutno ještě důkladně zopakovat a procvičit probranou latinskou gramatickou látku – lekce I-VI);

Švejda, Vratislav L I NE (hlavní problémy: nutno ještě důkladně zopakovat a procvičit probranou latinskou gramatickou látku – lekce I-VI);

Veverka, Alois L I ANO;

Vikarská, Zuzana L I ANO.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html