Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics   
Course: NOFY022 Physics III (Optics)
Schedule item:    
Person: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.   
Department: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)   
Actual from: 15.01.2019   
Actual until: 30.09.2019   
Notice created: 15.01.2019 14:43   
Last change: 15.01.2019 14:43 
Výsledky opravy 2. písemky 
Andrýsková Alžběta 8
Bialas Filip  
Koutenský Petr  
Pátek Karel  
Raja Marek 11
Safko Martin 2
Sedláčková Eva  
Šatra Šimon 8
Škorvánková Kateřina  
Tichý Ondřej 11
Zajíc František  

Maximum ... 12 bodů. Minimum pro úspěšné napsání ... 8 bodů.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html