Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics   
Course: NOFY022 Physics III (Optics)
Schedule item:    
Person: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.   
Department: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)   
Actual from: 08.01.2019   
Actual until: 30.09.2019   
Notice created: 08.01.2019 16:09   
Last change: 08.01.2019 16:09 
Výsledky 2. písemky, podmínky opravy 
Andrýsková Alžběta     5.5
Bialas Filip      
Koutenský Petr     13
Pátek Karel     10.5
Raja Marek     6 z 12
Safko Martin      
Sedláčková Eva     10
Šatra Šimon     4.5
Škorvánková Kateřina     10.5
Tichý Ondřej     6
Zajíc František     7

Maximum bylo 15 bodů, minimum pro úspěšné napsání bylo 10 bodů (2/3).

Oprava 2. písemky proběhne v:
Po 14. 1. v 13:00 v posluchárně F2

 

Podmínky opravy opravné písemky:

Dostanete 2 příklady ze seznamu řešených příkladů na cvičení z Fyziky III,
který najdete na http://physics.mff.cuni.cz/kchfo/ooe/pdf/fyzika3_priklady.pdf.
Pokud si opravujete 1. písemku, dostanete 2 příklady z částí 1 - 3,
pokud 2. písemku, budete počítat 2 příklady z částí 4 a 5. 
Pro úspěšné napsání je třeba příklady dopočítat dokonce (konečný vztah,
výsledná číselná hodnota). Na řešení budete mít cca 30 min. 
V jednom termínu lze se pokusit o opravu obou písemek.

Termíny opravy opravných písemek:

Po 14. 1. v 13:00 v posluchárně F2

Čt 17. 1. v 13:00 v mé pracovně (Ke Karlovu 5, 1. suterén, dveře F-165)

Po 21. 1. v 13:00 v mé pracovně (Ke Karlovu 5, 1. suterén, dveře F-165)

Čt 24. 1. v 13:00 v mé pracovně (Ke Karlovu 5, 1. suterén, dveře F-165)

Bude-li třeba, další termíny později ještě vyhlásím.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html